Budgetmonitoring

By in Wijkkunde on 6 oktober 2015

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald.

Amsterdam Oost staat voorbeeld voor meerdere steden in Nederland, om die reden is het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) in de Meevaart gevestigd. Zie meer op hun site.

Het CBB is gelinkt aan het Open Government Partnership een mondiale beweging die ijvert voor meer transparantie en burgerinvloed bij de overheid. Eind oktober 2015 gaf ik met Martijn Kool een workshop op het jaarlijkse symposium, dit keer in Mexico-Stad.

FollowTheMoney-e-boekOver de voorlopige uitkomsten van de pilots en de introductie van budgetmonitoring in Nederland is door het CBB een boekje gepubliceerd, onder de titel Follow the Moneylees het hier.

 

Comments are closed.