#Wijkkunde: budgetmonitoring

By in Wijkkunde on 26 januari 2015

Onlangs in het nieuws, ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur. Zoals bekend zijn door verschuivingen van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten de gemeentebudgetten met 10 miljard euro toegenomen. BMl_logo

Voor de duidelijkheid, de rekenkamer is een commissie binnen de gemeente die de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt. Het is een belangrijk controle-instrument voor de gemeenteraad. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken noemt de uitkomst van de enquête ‘zorgelijk‘.

Als het expliciet gaat over controle op de financiën is er een ander middel dat langzamerhand school aan het maken is, binnen de Nederlandse gemeenten: budgetmonitoring. Dit is een andere controle-instrument voor burgers, communities en andere organisaties om zicht te krijgen op begrotingsprocessen en de besteding van financiële middelen door de overheid. Doel is om burgers zelf prioriteiten te laten stellen en alternatieven te ontwikkelen.

Als onderdeel van het Platform Wijkweten is er het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie in Amsterdam Oost opgericht. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken coördineert het centrum een zestal pilots budgetmonitoring. Geïnteresseerde gemeenten en buurtorganisaties kunnen alvast een kijkje nemen op de site van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie.

Comments are closed.