TedTalks met Ernesto Sirolli, over ‘How to become a servant of local passion‘.

Kijk voor de hele transcriptie van zijn speech, hier.

MeevaartRondDe Meevaart is een innovatief buurtcentrum in Amsterdam Oost. Het centrum wordt beheerd en geprogrammeerd door een groep actieve bewoners uit de Indische Buurt en Dapperbuurt. Vijf jaar, vanaf de start in 2011 tot medio 2016, zat ik in het bestuur, nu ondersteun ik de werkorganisatie met de communicatie en ontwikkeling van medewerkers.

29_01_Groene_omslag

Eigen kracht gaat niet helemaal vanzelf

De Amsterdamse welzijnsinstelling Combiwel probeert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ‘activeren’. Betaald werk is niet het primaire doel; het gaat om ‘duurzame participatie’. De dragende samenleving in volle glorie.