Ook jij bent vast geïnteresseerd in wetenschap!
Wetenschappers besteden veel tijd aan het schrijven over hun onderzoek en vinden het ook leuk om hierover te vertellen. Het bredere publiek is zeker geïnteresseerd in wetenschap maar vindt de wetenschappelijke teksten meestal te moeilijk. De Meevaart gaat wetenschappers en bewoners van de Indische buurt bij elkaar brengen die elkaar wel begrijpen.

Vanaf september 2015 zal telkens op de derde dinsdag van de maand om 19:30 (uitgezonderd december) een wetenschapper over zijn of haar vakgebied vertellen. Wij zijn er in geslaagd elke maand een topwetenschapper uit te nodigen die in begrijpelijke taal over zijn of haar vakgebied zal vertellen.

Ben jij ook erbij? Kom dan naar de Meevaart, Balistraat 48-A, 1094 JN, Amsterdam. De entree is gratis en we zorgen voor een kleine hapje. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang (en deur dicht) om 20.00 uur.

Klik op de onderstaande bijeenkomsten voor meer info of een samenvatting:

Programma najaar 2015

WidW #1: dinsdag 15 september, Prof. Dr. Anton Scheurink (RUG) over: Overgewicht;

WidW #2: dinsdag 20 oktober, Dr. Johan Hoorn, (VU) over: Menselijke robots;

WidW #3: dinsdag 17 november, Prof. Dr. Marli Huijer (EUR) over: Ethiek;

December: geen bijeenkomst

Voorjaar 2016:

WidW #4: dinsdag 19 januari, Prof. Dr. Prof. Dr. Halleh Ghorashi, Antropoloog Vrije Universiteit Amsterdam over: Het belang van verhalen;

WidW #5: dinsdag 16 februari, Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven, Algemeen directeur KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), over: Meteorologische wetenschap;

WidW #6: dinsdag 15 maart, Prof. Dr. Manuela Kalsky, Godsdienst wetenschapper Vrije Universiteit Amsterdam, over: Het Nieuwe Wij.

Kijk op de website van WijkWeten voor meer informatie, contact via info@wijkweten.amsterdam.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Wetenschap in de Wijk

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald.

Amsterdam Oost staat voorbeeld voor meerdere steden in Nederland, om die reden is het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) in de Meevaart gevestigd. Zie meer op hun site.

Het CBB is gelinkt aan het Open Government Partnership een mondiale beweging die ijvert voor meer transparantie en burgerinvloed bij de overheid. Eind oktober 2015 gaf ik met Martijn Kool een workshop op het jaarlijkse symposium, dit keer in Mexico-Stad.

FollowTheMoney-e-boekOver de voorlopige uitkomsten van de pilots en de introductie van budgetmonitoring in Nederland is door het CBB een boekje gepubliceerd, onder de titel Follow the Moneylees het hier.

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Budgetmonitoring

WijkWeten is een kennis- en informatieplatform. Centraal staat het samenbrengen van alle actieve bewoners en professionals en hun kennis en ervaring. Interactie met elkaar, het bedenken van ideeën en actie, zorgen voor nieuwe inzichten van een ieder. In de verscheidenheid van de deelnemers zoeken wij de gelijkwaardigheid en daarmee het startpunt voor co-creatie.

Het platform is gestart in de Indische Buurt In Amsterdam Oost, maar onze kennis delen we graag met iedereen in Nederland en daarbuiten.

WijkWeten organiseert masterclasses over tal van onderwerpen die bewoners en professionals aangaan.

In september en oktober 2015 zijn we gestart met een Masterclass Wijkgericht werken. Deelnemers bestaande uit ambtenaren, medewerkers van corporaties en instellingen en bewoners zullen met elkaar hun handelingsperspectief tegen het licht houden. Hoe is de rolverdeling tussen overheid, instellingen en burgers in de netwerksamenleving, hoe is deze relatie aan het veranderen, hoe maken alle actoren zich sterk  zodat samenwerking optimaal is?

Kijk op de website van WijkWeten voor meer informatie, contact via info@wijkweten.amsterdam.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Masterclass

 In de omooc reeks van ‘Challenging government’ komen vijf onderwerpen/thema’s aan de orde. Deze reportage is onderdeel van ‘Dat doen we toch gewoon?!’ over nieuwe vormen van lokale democratie.

Nevin Özütok zit in het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost in Amsterdam. In dit interview met Firoez Azarhoosh vertelt ze over maatschappelijk aanbesteden, budgetmonitoring en de opvang van vluchtelingen. Een interessant gesprek van een politica met hart voor burgerrechten (bron: Aimiro Media, buurttelevisie Oost).

Read more Reacties uitgeschakeld voor Nevin Özütok over maatschappelijk aanbesteden, budgetmonitoring en vluchtelingen

Zonder veel tromgeroffel maar niet zonder trots presenteren de initiatiefnemers van WijkWeten hun site:

wijkweten.amsterdam

Op de site staan alle initiatieven die bewoners met elkaar en professionals organiseren om hun kennis en kunde met elkaar te delen. Zodat er meer sprake zal zijn van gemeenschappelijkheid in ambities, dromen, het vieren van de successen en troostende woorden als het misgaat.

De flyer van Platform WijkWeten zoals deze vandaag het licht zag op de netwerkbijeenkomst in de Meevaart. WijkWeten_flyer

Onlangs in het nieuws, ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur. Zoals bekend zijn door verschuivingen van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten de gemeentebudgetten met 10 miljard euro toegenomen. BMl_logo