Wijkkunde is een platform waar initiatiefnemers, bewoners en professionals bij elkaar komen om van elkaar te leren over het werken in de wijk.

Ideeën, hoe klein of pril ook, krijgen binnen Wijkkunde een podium, een klankbord en passende ondersteuning.

Wijkkunde verlaagt de drempel om van een idee naar initiatief te komen en zorgt dat de vaart erin komt en blijft.

Read more Reacties uitgeschakeld voor #project: Wijkkunde

Read more Reacties uitgeschakeld voor #Wijkkunde: Buurtbesteden

Ook jij bent vast geïnteresseerd in wetenschap!
Wetenschappers besteden veel tijd aan het schrijven over hun onderzoek en vinden het ook leuk om hierover te vertellen. Het bredere publiek is zeker geïnteresseerd in wetenschap maar vindt de wetenschappelijke teksten meestal te moeilijk. De Meevaart gaat wetenschappers en bewoners van de Indische buurt bij elkaar brengen die elkaar wel begrijpen.

Vanaf september 2015 zal telkens op de derde dinsdag van de maand om 19:30 (uitgezonderd december) een wetenschapper over zijn of haar vakgebied vertellen. Wij zijn er in geslaagd elke maand een topwetenschapper uit te nodigen die in begrijpelijke taal over zijn of haar vakgebied zal vertellen.

Ben jij ook erbij? Kom dan naar de Meevaart, Balistraat 48-A, 1094 JN, Amsterdam. De entree is gratis en we zorgen voor een kleine hapje. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang (en deur dicht) om 20.00 uur.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Wetenschap in de Wijk

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald.

Amsterdam Oost staat voorbeeld voor meerdere steden in Nederland, om die reden is het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) in de Meevaart gevestigd. Zie meer op hun site.

Het CBB is gelinkt aan het Open Government Partnership een mondiale beweging die ijvert voor meer transparantie en burgerinvloed bij de overheid. Eind oktober 2015 gaf ik met Martijn Kool een workshop op het jaarlijkse symposium, dit keer in Mexico-Stad.

FollowTheMoney-e-boekOver de voorlopige uitkomsten van de pilots en de introductie van budgetmonitoring in Nederland is door het CBB een boekje gepubliceerd, onder de titel Follow the Moneylees het hier.

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Budgetmonitoring

 In de omooc reeks van ‘Challenging government’ komen vijf onderwerpen/thema’s aan de orde. Deze reportage is onderdeel van ‘Dat doen we toch gewoon?!’ over nieuwe vormen van lokale democratie.

Onlangs in het nieuws, ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur. Zoals bekend zijn door verschuivingen van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten de gemeentebudgetten met 10 miljard euro toegenomen. BMl_logo