Wijkkunde is een platform waar initiatiefnemers, bewoners en professionals bij elkaar komen om van elkaar te leren over het werken in de wijk.

Ideeën, hoe klein of pril ook, krijgen binnen Wijkkunde een podium, een klankbord en passende ondersteuning.

Wijkkunde verlaagt de drempel om van een idee naar initiatief te komen en zorgt dat de vaart erin komt en blijft.

Read more Reacties uitgeschakeld voor #project: Wijkkunde

Wat betreft de positie van jongeren in de samenleving, wordt er vooral tijd en geld geïnvesteerd in het verbeteren van hun perspectief op de arbeidsmarkt, hulp bij (dreigend) schooluitval, programma’s rond normen en waarden, gezond gewicht. Veelal worden deze door goedwillende jongerenwerkers uitgevoerd. Nog te weinig is de stem van jongeren zelf te horen. Ook al ontberen ze de ervaring in de grote-mensenwereld het betekent niet dat jongeren niet zinnig en creatief naar de werkelijkheid kunnen kijken. Vanuit mijn ervaring in de Indische Buurt, ondersteun ik jongeren in hun ambities en bij hun plannen en PR.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Jongerenparticipatie


De Oceaan is een van de weinige gebouwen op het Borneo-eiland in Amsterdam Oost met historie. Het bevindt zich midden in de buurt maar stond vier jaar leeg.
Omdat er niets gebeurde hebben wij als bewoners en nieuwe ondernemers het initiatief genomen om de Oceaan weer open te krijgen en met succes!

Als projectmanager bij Combiwel stuurde ik teams aan in de stadsdelen Noord en Nieuw West. Opdracht was het activeren via werkoriëntatieplekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het was maatwerk door het opbouwen van vertrouwen, training, oriëntatie op eigen interesses en het opdoen van werkervaring.
We creëerden werkgroepen op het gebied van techniek, beauty, horeca en groen om zo deelnemers ondernemender te maken. Zo startte een aantal deelnemers een lunchroom en een beautysalon.

29_01_Groene_omslag
Over het project verscheen een artikel in de Groene Amsterdammer.

En maakten we een eigen publicatie.