Sinds 2019 ben ik in dienst van Cliëntenbelang Amsterdam. Cliëntenbelang is een vereniging die zich inzet voor een inclusieve samenleving waarin ieder mens, met of zonder beperking, een gelijkwaardige plaats kan innemen. We werken hieraan door belangen van cliënten te behartigen, ervaringsdeskundigen een platform te geven en professionals en cliënten met elkaar in de verbinding te brengen.

Als community builder werk ik met mensen die om verschillende redenen, vanwege hun beperking, chronische aandoening of psychische klachten, meer moeite hebben hebben met werk, zorg, toegang tot voorzieningen, alles wat voor veel mensen vanzelfsprekender is. Ik behartig hun belangen door ze een stem richting hun gemeente, zorgverzekeraar, bedrijfsleven en fondsen, naar iedereen die een rol speelt in het verbeteren van hun positie. 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Cliëntenbelang