MeevaartRondDe Meevaart is een innovatief buurtcentrum in Amsterdam Oost. Het centrum wordt beheerd en geprogrammeerd door een groep actieve bewoners uit de Indische Buurt en Dapperbuurt. Vijf jaar, vanaf de start in 2011 tot medio 2016, zat ik in het bestuur en heb ik de werkorganisatie met de communicatie en ontwikkeling van medewerkers ondersteund.

Via Groot Oost TV

Het Gala beoogt nieuwe verbindingen tussen verschillende partijen uit de buurt tot stand te brengen en elkaar te inspireren.