Buurtondernemingen: activering naar werk

By in Producten on 5 oktober 2015

In de afgelopen jaren heb ik diverse werkoriëntatieprojecten opgezet en begeleid. Veelal met mensen die zoals wordt genoemd een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er veel zoals we weten ook onder goed en hoog opgeleiden. Begeleiding naar activering en/of werk is een intensieve route waar menigeen op stuk gaat, zowel een deelnemer als de begeleider er van.

Daar waar er geen werk is moet er nieuw werk en waarde worden gecreëerd. Dat kan door het lege vastgoed open te stellen en verbinden aan plekken van praktisch en algemeen nut zoals (bijna) failliete zwembaden, was- of klussenservice. Een buurtonderneming zal bij succes inkomsten genereren die gebruikt kunnen gaan worden voor spin-offs. Op die manier komen er mensen en middelen die kunnen zorgen voor alternatieve vormen van beheer, schoonmaakservice, technische diensten, groenonderhoud en catering. Meer bedrijvigheid zal de leefbaarheid vergroten. Bovendien worden er nieuwe activiteiten georganiseerd, waardoor nieuwe buurtbewoners geactiveerd worden.

Ervaring: bij welzijnsorganisatie Combiwel heb ik twee werk/activeringsprojecten opgezet, in Noord en Nieuw West. Activering via werkoriëntatieplekken van mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Maatwerk via opbouwen vertrouwen, training, oriëntatie op eigen interesses en het doen van werkzaamheden.
Creëeren van werkgroepen op gebied van techniek, beauty, horeca, groen om ondernemerschap te bevorderen. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

 

Comments are closed.