Budgetmonitoring

By in Producten on 5 oktober 2015

Budgetmonitoring is een instrument voor burgers en professionals om inzicht te verwerven in overheidsbegrotingen. Via budgetmonitoring ontstaat er een dialoog tussen belanghebbenden over hoe gemeenschapsgelden worden besteed. Het verbindt beleid met de uitvoering, baten aan lasten, stimuleert het gesprek over hoe het anders en beter kan en dwingt tot verantwoording.

Werkzaamheden:

  • Samenstellen team van professionals en burgers in een budgetmonitoringteam;
  • Vastleggen mandaat, werkwijze, thema’s;
  • Begeleiden proces eventueel aangevuld met externe deskundigen;
  • Organiseren van presentatie naar opdrachtgevers en achterban.

Ervaring: als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Ervaring heb ik als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Voor meer info over budgetmonitoring in Nederland kijk op de site, of surf naar die van het Open Government Partnership.

Indien u geïnteresseerd bent in budgetmonitoring, neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Comments are closed.