Boost van bewonersinitiatieven

By in Producten on 5 oktober 2015

Bottom-up projecten die door burgers worden geïnitieerd schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak lopen ze al snel op tegen de oude (overheids)structuren en wet- en regelgeving die nieuwe initiatieven in de weg staan. Of zijn er dominante personen tussen die samenwerking bemoeilijken, gaat de energie er na een aantal maanden uit, is het netwerk van sleutelfiguren te klein om zicht op resultaat te krijgen.

Ik laat mensen greep krijgen op hun idee, samenwerken met plezier en kan verbindingen leggen met ambtenaren die iets voor het initiatief kunnen betekenen. Dit alles zonder ingewikkelde methodieken en andere welzijnskul!

Resultaten komen door enige structuur van werken, laat alle ideeën en gedachten bloeien maar met duidelijke afspraken voor actie. Soms via kleine stappen en enig geduld maar grote ambitie mag.

In het geval van officiële opdrachten worden deze meestal beschreven in een projectaanvraag. Ik ken het traject van het ontwikkelen en schrijven van de aanvraag, tot het afleveren van het eindverslag. Mijn rol is die van ontwikkelaar en mediator met de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen projectaanvraag en Plan van Aanpak;
  • Coaching op basis van intrinsieke motivatie;
  • Overlegstructuren die vaart brengen in planvorming en uitvoering;
  • Verbindingen leggen tussen geloofsgenoten en bestuurders;
  • Vaststellen benodigde budget, interesseren van potentiële financiers;
  • Opstellen communicatie en PR-plan;
  • Vaststellen tussentijdse doelen en evaluatiemomenten.

Ervaring: opstart organisatie Buurtparticipatie in Amsterdam West. Integrale benadering van bewonersinitiatieven, buurgericht, buurtgestuurd. Werk- en activeringsprojecten in Amsterdam Noord en Nieuw West. Vanuit de Meevaart: budgetmonitoring, platform Wijkweten. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Comments are closed.