Ben als ontwikkelaar of projectmanager  in te zetten op de hieronder benoemde diensten. Wars van vaagpraat over de participatiesamenleving, sociale cohesie, of vertaalslagen van inhoud naar praktijk. Je bedoelt natuurlijk dat mensen serieus worden genomen, zoals jij en ik, graag iets willen betekenen voor hun medemens en buurt, ideeën voor de toekomst hebben, waarvoor soms tegendraadse oplossingen moeten worden bedacht, die ook nog eens resultaatgericht zijn? Dan ben je aan het goede adres.

Dus zit je om hoog met je initiatief? Is het proces te stroperig, verliezen mensen hun energie? Lijkt het project te groot en is er weinig zicht op resultaat? Zoek je iemand met ervaring, denker & doener én met humor?

Klik voor een beschrijving:

Boost van bewonersinitiatieven
Budgetmonitoring
Ontwikkeling leegstaand vastgoed
BuurtondernemingenIconLIn
Jongerenparticipatie
Duurzame energie opwekking
PR & Communicatie: inzet van sociale media

Read more Reacties uitgeschakeld voor Huur Ruud in!

MeevaartRondDe Meevaart is een innovatief buurtcentrum in Amsterdam Oost. Het centrum wordt beheerd en geprogrammeerd door een groep actieve bewoners uit de Indische Buurt en Dapperbuurt. Vijf jaar, vanaf de start in 2011 tot medio 2016, zat ik in het bestuur, nu ondersteun ik de werkorganisatie met de communicatie en ontwikkeling van medewerkers.

In de zomer van 2019 stond een onheilspellend stuk in het Parool: de bewoners maken steeds meer gebruik van datacenters, zonnepanelen, elektrische auto’s en airco’s en dat zou tot een heuse stroominfarct kunnen leiden.

Hugo en ik (Amsterdam Energy City Lab) schreven in een reactie dat dat wel meevalt.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Geen stroominfarct in Amsterdam

De Amsterdam Energy City Lab is een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam. De missie van het City Lab is om te experimenteren en innovatieve oplossingen aan te dragen voor een duurzame stedelijke omgeving.

Het City-Lab werkt nauw samen met Resourcefully, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van nationale en internationale projecten ter ondersteuning van de integratie van duurzame energie en mobiliteit.

AE-City-Lab heeft twee experts in dienst op het gebied van de energietransitie in de stad, met een duidelijke focus op lokale opwekking en beheer van hernieuwbare energie.

Klik door naar de AECL-site.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Adam Energy City Lab

Read more Reacties uitgeschakeld voor #Wijkkunde: Buurtbesteden

Read more Reacties uitgeschakeld voor Buurtwijs

Read more Reacties uitgeschakeld voor BuurtBalie in IJopener

boekje-open-over-geld-2016-spreads

Afgelopen zomer heb ik tijdens de Bootcamp Open Over Geld samen met een tiental andere initiatiefnemers hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganisaties en de samenleving helpen om opener over geld te zijn. Vanaf nu is deze publicatie voor iedereen beschikbaar. 

Read more Reacties uitgeschakeld voor BOOG

kanarie-in-de-kolenmijn-2Lees het boek van Marianne Thieme en Ewald Engelen waarin zij uit ecologisch en economisch perspectief laten zien hoe radicaal we anders moeten gaan leven.
Hoe de voedselproductie leiden

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor De Kanarie in de Kolenmijn

 In de omooc reeks van ‘Challenging government’ komen vijf onderwerpen/thema’s aan de orde. Deze reportage is onderdeel van ‘Dat doen we toch gewoon?!’ over nieuwe vormen van lokale democratie.

Onlangs in het nieuws, ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur. Zoals bekend zijn door verschuivingen van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten de gemeentebudgetten met 10 miljard euro toegenomen. BMl_logo

Het-Parool-Ruud-Fiere

Najaar 2014 publiceerde Het Parool een opinieartikel van mij, waarin ik reageer op het stuk ‘Pas op voor de plofkipdemocratie’ in dezelfde krant.