Sinds 2019 ben ik in dienst van Cliëntenbelang Amsterdam. Cliëntenbelang is een vereniging die zich inzet voor een inclusieve samenleving waarin ieder mens, met of zonder beperking, een gelijkwaardige plaats kan innemen. We werken hieraan door belangen van cliënten te behartigen, ervaringsdeskundigen een platform te geven en professionals en cliënten met elkaar in de verbinding te brengen.

Als community builder werk ik met mensen die om verschillende redenen, vanwege hun beperking, chronische aandoening of psychische klachten, meer moeite hebben hebben met werk, zorg, toegang tot voorzieningen, alles wat voor veel mensen vanzelfsprekender is. Ik behartig hun belangen door ze een stem richting hun gemeente, zorgverzekeraar, bedrijfsleven en fondsen, naar iedereen die een rol speelt in het verbeteren van hun positie. 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Cliëntenbelang

In de zomer van 2019 stond een onheilspellend stuk in het Parool: de bewoners maken steeds meer gebruik van datacenters, zonnepanelen, elektrische auto’s en airco’s en dat zou tot een heuse stroominfarct kunnen leiden.

Hugo en ik (Amsterdam Energy City Lab) schreven in een reactie dat het ook anders kan.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Geen stroominfarct in Amsterdam

De Amsterdam Energy City Lab is een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam. De missie van het City Lab is om te experimenteren en innovatieve oplossingen aan te dragen voor een duurzame stedelijke omgeving.

Het City-Lab werkt nauw samen met Resourcefully, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van nationale en internationale projecten ter ondersteuning van de integratie van duurzame energie en mobiliteit.

AE-City-Lab heeft twee experts in dienst op het gebied van de energietransitie in de stad, met een duidelijke focus op lokale opwekking en beheer van hernieuwbare energie.

Klik door naar de AECL-site.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Adam Energy City Lab

Read more Reacties uitgeschakeld voor #Wijkkunde: Buurtbesteden

Read more Reacties uitgeschakeld voor Buurtwijs

Read more Reacties uitgeschakeld voor BuurtBalie in IJopener

boekje-open-over-geld-2016-spreads

Afgelopen zomer heb ik tijdens de Bootcamp Open Over Geld samen met een tiental andere initiatiefnemers hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganisaties en de samenleving helpen om opener over geld te zijn. Vanaf nu is deze publicatie voor iedereen beschikbaar. 

Read more Reacties uitgeschakeld voor BOOG

kanarie-in-de-kolenmijn-2Lees het boek van Marianne Thieme en Ewald Engelen waarin zij uit ecologisch en economisch perspectief laten zien hoe radicaal we anders moeten gaan leven.
Hoe de voedselproductie leiden

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor De Kanarie in de Kolenmijn

 In de omooc reeks van ‘Challenging government’ komen vijf onderwerpen/thema’s aan de orde. Deze reportage is onderdeel van ‘Dat doen we toch gewoon?!’ over nieuwe vormen van lokale democratie.

Onlangs in het nieuws, ruim zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur. Zoals bekend zijn door verschuivingen van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten de gemeentebudgetten met 10 miljard euro toegenomen. BMl_logo

Het-Parool-Ruud-Fiere

Najaar 2014 publiceerde Het Parool een opinieartikel van mij, waarin ik reageer op het stuk ‘Pas op voor de plofkipdemocratie’ in dezelfde krant.